Çocukluk ve ergenlik dönemi insan hayatında en fazla değişme ve gelişmenin olduğu dönemdir. Bu dönemdeki değişiklikler ve gelişmeler yalnızca içinde bulunulan dönemi değil yaşamın tamamını etkiler; hatta belirler.

İbn-i Sina, yaklaşık bin yıl önce, ‘Kanun’ isimli yapıtında çocuk yetiştirme konusunda şu sözleri söylemiştir: “Çocuklar özenle bakılmalı, davranışlarında ölçüyü kaçırmamaları için desteklenmelidirler. Öfkeli tepkileri, korkuları ve kaygıları giderilmelidir. Bu, en iyi biçimde, çocuğun istek ve eğilimleri yanında hoşlanmadığı şeyler de göz önünde tutularak sağlanır. Çocuğun doğal yetenekleri desteklenirken, onu tedirgin eden nedenler ortadan kaldırılmalıdır. Böyle bir yetiştirme hem beden, hem de ruh için yararlıdır. Çünkü kazanılan iyi alışkanlıklar ve davranışlar daha ilk yıllarda kişiliğe siner. Çocuk altı yaşına gelince, öğretim ve eğitim için bir öğretmenin yanına verilmeli; onu gereksiz bilgilerle yüklemeden, basamak basamak giden bir öğretim yolu izlemeye çalışılmalıdır.”

Günümüzde Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, diğer bir ifadeyle Çocuk ve Ergen Psikolojisi alanı, kapsamı, gereksinimleri ve toplumsal etkinliği tüm dünyada ve ülkemizde hızla genişleyen, toplumsal ve bireysel açıdan tüm biyolojik, psikolojik ve sosyolojik bilim dalları ile doğrudan etkileşen bir bilim dalıdır.

0-18 yaş aralığındaki çocuğunuzda günlük hayatını olumsuz etkileyen boyutta duygusal ya da davranışsal sorunlar, okulla ilişkili sorunlar, öğrenme sorunları bulunuyorsa; Çocuk Psikoloğu Uzmanına başvurmalısınız. Ayrıca birimimizde psikolog tarafından gelişim ve zeka testleri yapılmaktadır. Uygulanan testler:

izmirdeki-cocuk-psikologlari

Gelişim Testleri

AGTE, Peabody Resim Kelime Testi, Bender-Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testleri uygulanmaktadır. Bu testler ile çocuğun dil bilişsel gelişimi, psikososyal gelişim, Sosyal beceri ve özbakım gelişimi, ince motor- kaba motor gelişimi, görsel algılama yaşı ve alıcı dil yaşları ölçülür.

Zeka Testleri

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R) uygulanmaktadır. Bu test 6-16 yaş arasındaki çocuklara uygulanan bir testtir. Bu test, sözel ve matematiksel yetenekler ve dikkati ölçmek için kullanılır.

Çocuk Psikoloğunun İlgilendiği Konular

➢ Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu,

➢ Öğrenme Bozuklukları,

➢ Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları,

➢ Obsesif Kompulsif Bozukluk,

➢ Duygudurum Bozuklukları (Depresyon, Bipolar Bozukluk),

➢ Uyum Bozukluğu,

➢ Yıkıcı Davranış Bozuklukları,

➢ Yaygın Gelişimsel Bozukluklar,

➢ Otistik Bozukluk,

➢ Psikotik Bozukluklar,

➢ Yeme Bozuklukları,

➢ Tik Bozuklukları,

➢ Mental Retardasyon (Zeka Gerilikleri),

➢ Gelişim Gerilikleri,

➢ Konuşma ve Dile Özgü Gelişimsel Bozukluklar,

➢ Cinsel Kimlik Bozuklukları,

➢ Yas,

➢ Sosyal Fobi,

➢ Okulla İlişkili Sorunlar,

➢ Sınav Kaygısı,

➢ Enürezis Nokturna (Alt ıslatma),

➢ Enkoprezis (Kaka kaçırma)

Çocuk Psikolojisinde Uygulanan Yöntemler:

– Psikanalitik

– Destekleyici

– Bilişsel Davranışçı

– Oyun

– Aile

– Grup