Envanterler Nedir & Nelerdir?

 

16 PF KİM Kişilik ve Meslek Envanteri:

11-22 yaş arasındaki gençlere uygulanan test, gencin yetenek ve başarısı, kişilik özellikleri, kişisel ve sosyal alanda yaşanan psikolojik risk faktörleri, eğitim yaşamına uyum sağlama, seçebileceği meslek alanları ile genç, anne baba, danışman ve öğretmenleri için etkin bir araçtır. Kişiyi tanıma, farkındalık kazanma, daha olumlu yönde gelişme ve ilerlemesini sağlama, bilinmeyen sorunlara büyümeden engel olma, başa çıkabilme ve kariyer planlamada yardımcı olmaktadır.
Ergenlere okul, aile ve kişisel sorunlarıyla ilgili olarak verilen danışmanlık hizmetlerinde, ergenlerin kariyer planı oluşturmasında, okul psikologlarının ve rehber danışmanların bireysel eğitim ve gelişim programları oluşturma süreçlerinde kullanılmaktadır.

Sınav Kaygısı Envanteri:

Sınav Kaygısı’nın düzeyinin belirlenmesi ve sağaltıma destek veren, bireysel ve grup olarak uygulanabilen bir envanterdir. Duyuşsallık ve Kuruntu kategorilerine ait boyutlar ölçülmektedir.

AGTE Ankara Gelişim Tarama Envanteri:

0-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimsel olarak değerlendirilmesini amaçlayan test; çocuğun dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri hakkında bilgi verir.